Hieronder kan het aanmeldingsformulier gedownload worden.

Dit aanmeldingsformulier dient te worden ingeleverd in de bestuurskamer. Gelegenheid hiertoe bestaat elke

Dinsdagavond tussen 20:00 en 21:00 uur, maar kan eventueel ook op een andere dag. Indien u zich als spelend

lid aanmeldt en 12 jaar of ouder bent, dient u zich bij inlevering van dit formulier te legitimeren met een geldig

legitimatiebewijs. Tevens dient u een recente pasfoto te sturen naar secretariaatvvbuinerveen@gmail.com.